RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kdo jsme?

RCE Česko v současné době tvoří 22 partnerů - českých univerzit, škol, nevládních organizací, zástupců místní samosprávy a malých a středních podnikatelů, kteří podporují změny k udržitelnosti, v rámci demokratických procesů na své úrovni.

Poslání RCE

Cílem RCE Czechia je podporovat změny směrem k udržitelnosti ve formálním a neformálním vzdělávání s využitím postupného přístupu. Členové RCE budou, na základě jejich stávajících zkušeností a schopností, plánovat a realizovat ve vzdělávací praxi  malé a dosažitelné kroky ať už samostatně, nebo ve vzájemné spolupráci.

Kdy jsme vznikli?

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost RCE Česko po předchozí úspěšné akreditaci u Univerzity OSN v Tokyu. V České republice je RCE Czechia první organizací tohoto typu, která se připojuje k síti RCE ve světě. Tuto síť tvoří v současnosti více než 150 takových sdružení.

Běžící projekty

Odpovědná spotřeba

Vybíráme teoretické koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců spotřebitelského chování a nabízíme je pro využití na všech stupních vzdělávacího systému.

Portál Odpovědná spotřeba

Udržitelný rozvoj na místní úrovni

Vytváříme systém celoživotního vzdělávání pro podporu schopností a kapacit obyvatel k udržitelnému rozvoji v regionech ČR, prostřednictvím Národní sítě Místních akčních skupin.

Web projektu

Otevřené vzdělávací zdroje

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

Vzdělání pro budoucnost

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění...

Web projektu

 DSC4084Co je to Regionální centrum expertízy (RCE)?

Celosvětová síť Regionálních center expertízy byla založena v roce 2003 Institutem pro pokročilá studia udržitelnosti Univerzity OSN (UNU-IAS). Do dnešního dne již UNU-IAS oficálně uznal 175 RCE po celém světě.

RCE je síť existujících formálních, neformálních a informálních organizací, které prosazují cíle udržitelného rozvoje v místních a regionálních komunitách, a to prostřednictvím vzdělávání. RCE takové instituce sdružují a vytvářejí příležitosti pro jejich spolupráci; vznikají tak inovační platformy pro sdílení informací a zkušeností a pro podporu dialogu mezi regionálními/místními aktéry. RCE tak vytvářejí předpoklady pro místně zakotvené učení a podporují čtyři hlavní cíle tzv. transformativního učení k udržitelnosti, konkrétně:

  1. Přeorientovat současné vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji, a to ve stávajících programech/předmětech, učebních osnovách i na úrovni místních komunit.
  2. Zvyšovat přístup ke kvalitnímu vzdělávání, což má značný význam  v regionálním kontextu;
  3. Poskytovat vzdělávací programy pro pedagogy a školitele, vyvíjet pro ně metodiky a učební materiály;
  4. Zvyšovat povědomí veřejnosti o roli vzdělávání při postupu k udržitelné budoucnosti. RCE podporují dlouhodobé cíle VUR, jako je ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost a zlepšování kvality života.

Více o Regionálních centrech expertízy