RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Udržitelný rozvoj na místní úrovni uvodni slide Final kulichV rámci projektu TL02000012 „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, vás zveme na další webinář, který je věnován vzdělávání. Přednášet bude Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER a metodik programů pro pedagogické pracovníky a další profesní skupiny) na téma Místně zakotvené učení a vzdělávání pro udržitelnost. Jde zde o to, že k využití místních zdrojů pro udržitelný rozvoj regionů jsou potřeba místní znalosti, které ve škole či jinde získáte jen za určitých podmínek...

Ve středu 4. 11. 2020 Vám pro sledování přednášky v 9:00 nabízíme platformu Zoom:  http://mas2003.jdem.cz/. Zároveň bude webinář streamován na kanálu Youtube – najdete jej na adrese https://youtu.be/_3CmxIpRHZs. Kdo by měl se Zoomem problém, může se připojit sem; diskuze zde ovšem bude možná pouze prostřednictvím komentářů. Záznam přednášky i diskuze bude k dispozici po skončení v novém „e-learningovém kurzu“, není tedy nutná přítomnost v reálném čase. Těším se ale, že webinář bude příležitostí se zase alespoň virtuálně potkat.

 

Webinar rijenMáme již k dispozici videozáznam jednotlivých vystoupení z webináře, který proběhl v úterý 6. října 2020 od 16:00 do 17:30 hodin

Panelista Video Prezentace
Jiří Krist zde
Milan Kazda zde zde
Martin Bursík zde připravuje se
Jaroslav Klusák zde zde

 

 Podpora: Organizace webináře je součástí projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)

Webinar rijenZveme Vás na diskusní webinář na téma Udržitelná energetika na místní úrovni aneb co mohou udělat obce pro energetickou udržitelnost?

V úterý 6. října 2020 od 16:00 do 17:30 hodin

Beseda proběhne on-line pomocí platformy Zoom a bude streamována také na Youtube viz níže.

Energetika je jedním z největších přispěvatelů ke globální změně klimatu a je třeba, aby prošla hlubokou transformací, během které se musí transformovat na nízkoemisní. Důležitým příspěvkem k tomuto kroku mohou být také místní energetická řešení jednotlivých obcí. Jaká řešení a jaké překážky tohoto přechodu dnes existují? Co mohou udělat jednotlivé obce, aby snížily svoji uhlíkovou stopu právě v energetické oblasti?

SeminarJCUDne 23. 4. 2020 se uskutečnil webinář s názvem „Udržitelné podnikání“, který organizovala Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, Ekonomická fakulta JU a NS MAS v rámci společného projektu TAČR TL02000012. Webináře, který zahrnoval tyto 2 přednášky, se zúčastnilo online 50 účastníků.

Jak využít sítě spolupráce v podnikání z pohledu Jihočeské hospodářské komory – Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory –  záznam najdete zde.

Situace podnikatelů v mimořádných opatřeních – Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce – záznam najdete zde.  

HeraklionZástupci dvanácti RCE z deseti zemí se sešly ve dnech 13. a 14. září 2019 na každoročním setkání v Heraklionu na Krétě. Téma setkání tentokrát bylo "Klimatická změna, udržitelné zemědělství a bezpečnost potravin". RCE Česko zastupovali Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý a Iveta Šindelářová.

Více informací o setkání najdete na stránce Global RCE Network page.

 

V prvním roce projekt vybere nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování (kvantitativní hledisko – hodnocení a prevence environmentálních dopadů; kvalitativní pohled – změna životního stylu); určí relevanci pro vzdělávání. Vybere dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování: hodnoty udržitelnosti a (životní) orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí, školní prostředí (whole-institutional approach). Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe vytvoří v druhém roce metodické materiály a zahájí testování. Reflexe výsledků ve třetím roce zahrne zkušenosti z procesu učení i sdílení/přenosu znalostí; výsledkem bude metodika obsahující podklady pro evidence-based policy.

 DSC4053mMnoho z nás jistě přemýšlí o tom, jak sami ovlivňujeme nepříznivé procesy na Zemi, jako je klimatická změna nebo jak přispíváme ke konkrétním problémům, například vzniku odpadů. Náš běžný životní styl zanechává ekologickou stopu, která ničivě dopadá na přírodu a její obyvatele. Chceme ovšem, či můžeme změnit naše zvyklosti? A jak? Pomáhá nám v tom prostředí, ve kterém žijeme, a systémová opatření?

Letošní Globální konference RCE proběhla 7. a 8. prosince 2018 a hostila jej University of Phillipinnes, Cebu, Filipíny (viz stránky konference). Síť RCE se stále rozrůstá, letos přibylo dalších 5 členů z různých světadílů, a tento model se tak soustavně rozvíjí, jednotlivé sítě se v rámci svých regionálních i celosvětových setkání vzájemně učí ze zkušeností.

Prezentace RCE Česko na konferenci