RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Cebu, Filipíny, 7.–8. 12 2018: 

Myšlenka založit a institucionálně ukotvit spolupráci univerzit se školami, podniky, nebo nevládními organizacemi a místními vládami, byla představena mezinárodní komunitě v r. 2004 a výsledkem je síť Regionálních center expertizy (RCE) pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), v jejímž rámci je dnes na celém světě akreditováno více než 170 RCE. Jde o zajímavý experiment, jehož cílem je využít autority a znalostí vysokých škol ve společenské praxi, tak, aby udržitelný rozvoj mohl být naplněn konkrétní prací na místní úrovni. Jde vlastně o ambiciózní plán na obnovu světa prostřednictvím vzdělání, který může fungovat jen díky dlouhodobé podpoře Japonska. To uvolňuje nemalé finanční prostředky do vzdělávání pro udržitelný rozvoj obecně, a síť RCE zajišťuje navíc institucionálně – prostřednictvím United Nations University se sídlem v Tokiu, která postupně vytváří rámec pro fungování celého systému i uznání jeho výsledků. Kancelář UNU také každoročně pořádá celosvětová setkání RCE (a umožňuje některým zástupcům RCE, aby se jej zúčastnili). To letošní proběhlo 7. a 8 prosince 2018 a hostila jej University of Phillipinnes, Cebu, Filipíny), viz stránky konference.

Pro 44 evropských RCE šlo v tomto roce o druhou příležitost, kdy se mohly setkat – po zářijovém setkání ve Vannes zde bylo možné konfrontovat evropský pohled na přínosy spolupráce univerzit s praxí a prodiskutovat strategie dalšího rozvíjení tohoto konceptu. Byly určeny 2 hlavní směry, ve kterých se RCE angažují – zapojením různých společenských aktérů mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji málo rozvinutých oblastí a regionů, což je současně jednou z priorit Evropské unie; jejich doménou je dále na vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), tedy soubor metod a přístupů, jež pomáhají prosazovat společenské změny. Tematicky se evropské RCE zabývají klimatickou změnou, samotným VUR (ovšem s důrazem na environmentální udržitelnost, která začíná být v debatách o udržitelnosti podceňována), a míří do oblasti odborného vzdělávání, které může být jedním z předpokladů zelené ekonomiky, a cílí i na jiné skupiny obyvatel, například na starší, avšak stále aktivní občany. Pro realizaci těchto plánů existují možnosti společného podávání projektů, například z kohezních fondů EU (fondy pro regionální rozvoj). Současně je třeba myslet na prezentaci RCE na různých úrovních, mezinárodně například v rámci EHK OSN, UNESCO, ale také prostřednictvím zapojení do činnosti evropské federace ekologických nevládních organizací European Environmental Bureau (EEB).

Síť RCE se stále rozrůstá, letos přibylo dalších 5 členů, a tento model se tak soustavně rozvíjí, jednotlivé sítě se v rámci svých regionálních i celosvětových setkání vzájemně učí ze zkušeností. Vzniká tak síť sítí, jejíž jednotlivé „prvky“ jsou velmi různorodé, ale možná právě proto se mohou vzájemně doplňovat a společně způsobit změnu, kterou dnešní svět velmi potřebuje. Znalosti a zkušenosti pro uskutečnění této změny zde jsou, chybí jen vůle je použít pro zlepšení situace. Jestliže ji nemají naše vlády, můžeme, či dokonce musíme spojit své síly sami.

 

Prezentace RCE Česko na konferenci