RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

V projektu rozvíjíme interdisciplinární přístup k udržitelnosti, který propojujeme s výukou k umění – na základě teorie a zkušeností se pokoušíme etablovat model "artivismu" (art & activism) v českém prostředí. Tento model pilotně zavádíme ve 4 třídách 2 škol, na různých vzdělávacích stupních a v odlišných kontextech / předmětech.