RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

Kvalitu OER posuzujeme z hlediska jejich tvorby i užívání. Kromě toho se věnujeme analýze komunity, která zdroj vytváří a vydává.

Web projektu

V rámci projektu Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné studijní materiály chceme shrnout znalosti a posílit kompetence v oblasti tvorby a využívání online "otevřených vzdělávacích zdrojů" (OER), s cílem vytvořit nástroj pro posuzování a zajišťování jejich kvality. Nabídneme nejnovější poznatky z dané oblasti a praktické výstupy, jako například volně dostupný online kurz (tzv. MOOC), metodický portál a certifikovanou metodiku.

Cílem projektu je tedy:

  1. Rozlišit povahu tištěných zdrojů, a interaktivních online zdrojů (uživatel je i v roli tvůrce) à zdůraznit odlišnost a potřebu nových kritérií pro publikační procesy
  2. Analyzovat publikační komunitu a způsoby komunikace mezi jejími členy i jejich role (ve vztahu k odpovědnosti za kvalitu publikovaného online zdroje)
  3. Zkoumat požadavky na kvalitu výsledku (zdroje) a to, jak formují procesy tvorby textů v online prostředí (specifika dána povahou odkazů a vzájemného propojení)
  4. Na základě těchto výsledků navrhnout komplexní metodiku pro posuzování online zdroje (na principu wikisystému) a jeho publikačního procesu.
  5. Ověřit metodiku v rámci kurzů Ústřední knihovny
  6. Vytvořit interaktivní online software pro nácvik dovedností při tvorbě a užívání online zdrojů z hlediska rozlišování jejich kvality – existence tohoto hravého zdroje (a jeho diseminace v systému knihoven) bude jedním z faktorů, které zajistí udržitelnost metodiky po skončení projektu