RCE czechia logo1
 
    Acredited by logo RCE
  • 11th RCE Global Conference: Education for the Sustainable Development Goals
  • Europe Regionoal RCE Meeting 2019 will take part in Heraklion
  • European RCE meeting
 
 

Dlouhá, Jana, Jiří Dlouhý, a Dana Kapitulčinová. Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER) (Methodology of development and use of case studies in teaching and as Open Education Resources (OER)). Certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR pod č.j. 7151/ EHV/ 16. Envigogika 11, č. 1 (6. duben 2016). doi:10.14712/18023061.515.