RCE czechia logo1
 
  Akreditováno logo RCE

 DSC8158mRok po ustavení Regionálního centra expertizy Česko se odehrálo setkání jeho členů, poradního sboru RCE a zástupců dalších spolupracujících organizací. Chtěli jsme se podělit o naše plány a případně do nich také zapojit zájemce o spolupráci. Setkání RCE Česko se konalo 23. 5. 2018 v prostorách Informačního centra OSN, za vydatného přispění jeho ředitele Michala Broži a jeho spolupracovníků.

Mezi účastníky byli zástupci 16 organizací (jak členů RCE, tak i pozvaní hosté); vzájemně jsme si představili svou činnost, projekty, a vyměnili zkušenosti, které by mohly vést k další spolupráci. Část programu je zachycena v prezentacích, které zde byly představeny; věříme ale, že to podstatné se odehrálo přímo na místě, při bližším vzájemném poznávání a v souvisejících debatách.

Co jsme na setkání kromě jiného diskutovali: v uplynulém roce naší existence jsme (s některými členy RCE) vytvořili model spolupráce vědy a praxe v oblasti společenských věd – původně tak, aby vyhovoval požadavkům schématu TAČR na aplikovaný výzkum. Výsledkem je právě začínající projekt „Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, který na tomto principu funguje, v tomto případě pro účely vzdělávání dětí a studentů. Na setkání jsme tento projekt představili a pozvali ty, které se v první fázi zapojit nepodařilo, aby v budoucnu náš postup a výsledky komentovali, přispěli k nim a/nebo se stali členy expertního/občanského panelu pro VUR udržitelné spotřeby.

Takto vytvořený model spolupráce akademických pracovišť s aktéry z praxe může fungovat také jinak a jinde, a tak připravujeme nový projekt na tomto principu, zaměřený tentokrát na celoživotní vzdělávání pro podporu udržitelného rozvoje. Jde nám o to, aby vědci dokázaly předat svoje know-how také do oblastí České republiky, kam vize udržitelného rozvoje pronikají jen pomalu. Zde chceme dát příležitost dalším našim členům: univerzity mohou uplatnit témata, kterými se zabývají, „překlopit“ je do podoby kurzů (a podkladů k nim), a naplánovat si, jaké podněty od místních aktérů by přivítali pro další rozvíjení svého tématu. Od dalších zájemců uvítáme náměty a zkušenosti z praxe, a také se můžete zapojit do „aplikace“, tedy pořádání kurzů. Oficiálním tzv. aplikačním garantem bude Národní síť místních akčních skupin; kurzy mohou běžet i v tzv. Komunitních školách. Celkově chceme získat zpětnou vazbu, která přispěje k posouzení podmínek pro uskutečnění cílů UR, a tím i k implementaci Agendy 2030 na místní úrovni.

To vše jsou náměty, jak naplnit poslání RCE Česko konkrétními aktivitami, které pomohou tam, kde je to (podle našeho názoru) nejvíce potřeba. Čekáme, že se rozvine další dialog o tom, jak využít potenciálu naší sítě spolupráce – jsou do ní totiž zapojeny nejen vysoké školy, ale i jiní aktéři udržitelného rozvoje, který lze podpořit mj. prostřednictvím vzdělávání. Nebráníme se ani podnětům od dalších zájemců!

Setkání bylo podpořeno z programu Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA – z projektu TL01000117 TL „Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“.

Jednotlivé prezentace, které byly prezentovány na setkání:

Fotodokumentace:

Atmosféru setkání také zachycuje fotoalbum ze setkání.